Print Options:

Perpetual Motion | Sumiao Hunan Kitchen

 Strong aroma baijiu: Mianzhu Daqu from Jian Nan Chun
 Blood orange
 Elderflower liqueur
 Lime
 Mint
1

Perpetual Motion
is the most popular baijiu cocktail on the menu at Greater Boston restaurant Sumiao Hunan Kitchen. The base is Mianzhu Daqu (绵竹大曲), a five-grain strong aroma baijiu from Sichuan producer Jian Nan Chun, which you can order neat to compare this baijiu straight and in cocktail form.